× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

GZOZ w Olsztynie

Zespół długoterminowej opieki domowej - Gminny Ośrodek Zdrowia w Olsztynie

Informacje o komórce

Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej

Zespół długoterminowej opieki domowej

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta

Zakres świadczonych usług:Adres

34-3285017
pl. Piłsudskiego 8
42-256 Olsztyn

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1